Gällande inloggningen

Gällande inloggningen 150 150 ullika

Framöver kommer vi att lägga upp fler flikar kring bl.a. träning av åsnor, äldre bra artiklar från tidningen etc, etc. Dessa kommer att vara lösenordsskyddade så endast medlemmar i föreningen kan se dem. Som liten förening ser vi oss tyvärr tvungna att göra på det viset. Vi är ju oerhört beroende av medlemsavgifterna för att driva föreningen framåt. Tidningstryck, porto, arrangera utställning etc kostar ju en hel del pengar.  Lösenordet ligger alltid på första uppslaget i medlemstidningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.