Monthly Archives :

mars 2021

Registrera anläggning och sina djur på Jordbruksverket
Registrera anläggning och sina djur på Jordbruksverket 150 150 ullika

Registrera anläggning (stall) och dina djur 2021-09-20 uppdatering: Alla åsnor med den typen av pass som utfärdats av Åsneföreningen ska också ange åsnans UELN. UELN här är det reg.nr som åsnan har i det passet, ex. B/325. Senast 2021-10-01 ska alla som har åsnor/mulor registrera dessa på jordbruksverket. Man ska också registrera den anläggning/stall (ägaren…

read more
Glöm inte att betala medlemsavgiften
Glöm inte att betala medlemsavgiften 150 150 ullika

På grund av ökade tryckkostnader kan vi inte längre trycka extra tidningar och ha i reserv. Om du vill ha tidning nr 1 för 2021 så måste du betala in medlemsavgiften för 2021 innan 15:e mars.

read more