Månad: mars 2021

Registrera anläggning och sina djur på Jordbruksverket

Senast 2021-10-01 ska alla som har åsnor/mulor registrera dessa på jordbruksverket. Man ska också registrera den anläggning/stall (ägaren till anläggningen/stallet) där djuren står. Datumet i den här länken är felaktigt 2021-04-21 men det har alltså skjutits upp till 2021-10-01. Detta

Glöm inte att betala medlemsavgiften

På grund av ökade tryckkostnader kan vi inte längre trycka extra tidningar och ha i reserv. Om du vill ha tidning nr 1 för 2021 så måste du betala in medlemsavgiften för 2021 innan 15:e mars.