Om föreningen

Styrelsen

Ny styrelse valdes på årsmötet 20 februari 2022

Ordförande:

Ullika Wikström
Axtorna Myrekull 130
311 65 Vessigebro
0705-705338

info@asneforeningen.org

Vice ordförande:

Hanna Pettersson
Opplivägen 69
827 95 Tallåsen
073-812 05 13

Kassör:

Renate Gruber

Sekreterare:

Catharina Åsberg
Häggtorpsvägen 12
186 94 Vallentuna
info@asneforeningen.org

Ledamöter:

Inger Uneback, Svenshögen  0703 – 264005
Isabell Hermansson, Sibbarp 0736-646408

Suppleanter:

Megan Ask, Trelleborg
Camilla Espenkrona, Munkedal

 

Vi har också tillsatt en ny tidningsredaktion som består av Hanna Pettersson, Megan Ask och Anna-Karin Gagnemyr. Inlägg till tidningen skickas som vanligt till info@asneforeningen.org