Om föreningen

GDPR

Svenska Åsneföreningen strävar efter att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt. För oss inom Svenska Åsneföreningen är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. För att uppnå ett fullgott integritetsskydd försöker föreningen se till att personuppgifter skyddas av modern och säker teknik.

För att säkerställa en verksamhet för åsneintresserade och åsneavel av hög kvalitet behöver vi hantera följande personuppgifter om medlemmar, uppfödare och ägare:

  • Vilken typ av data? Namn och adress för uppfödare och ägare till åsnor. Namn och adress för medlemmar vid utskick av tidningar och medlemsinformation samt vid anmälan till tävlingar mm.
  • Hur samlar vi in data? Vid din medlemsanmälan och när du anmäler dig till tävlingar och utställningar mm. Om du skickat information via mejl eller t.ex. swishat från ditt mobiltelefonnummer sparar vi även dessa uppgifter.
  • Hur länge sparar vi data?  Vi tror att du förväntar dig att vi ska kunna ta fram kopia på utställnings– och tävlingsresultat om ditt original förkommer. Medlemsregister gallras vart tredje år eller till dess du själv väljer att bli raderad.
  • Hur skyddar vi data? Vi behandlar endast personuppgifter på utrustning som fysiskt befinner sig inom EU/ESS.

Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig? Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.