Utställning/Tävling

En utställning hålls årligen i Sverige. Varje år på olika plats, för att ge fler åsneägare möjlighet att komma. Det är exteriörbedömning och tävlingar i lydnad, hoppning, galopp, ridning, dressyr- och terrängkörning. Best in Show och Bästa Allround utses. Endast lungmaskfria åsnor får delta. Provresultatet bör inte vara äldre än 3 månader. Ta 2-3 träckbollar, ange att det bara är lungmask du vill provta för och skicka till laboratoriet. Inte alla laboratorier kan kontrollera för lungmask så man får ringa och fråga. Som domare i exteriörklassen brukar en hästdomare anlitas.

Exteriörbedömning:

Åsnor som fyllt ett år eller mer. Hingst- valack- och stoklass. (Om antalet anmälda hingstar eller valacker är färre en tre per klass kan de slås samman till en klass.) Mulor, mulåsnor och zebraoider bedöms i exteriörklassen efter samma regler som åsnorna. Detta gäller även 100 % renrasiga poitouåsnor, De får samma placering som åsnan med lika eller närmast poäng. Vid tre eller flera anmälda mulor/mulåsnor bildar de en egen klass. OBS! Hingstar måste visas i träns, av säkerhetsskäl.
Bedömning: 1-10 poäng/bedömningspunkt. Bedömningspunkter: Huvud och hals, bål, ben, rörelser i skritt, rörelser i trav, helhetsintryck. Maxpoäng 60.

Lydnadsklass:

Åsnor som fyllt ett år. Åsnan leds och ska springa slalom, rygga, gå över en konstgjord bro samt hoppa två hinder. Alternativ bana med att t ex gå igenom en grind, ett draperi eller en hästtransport, kan läggas till eller ersätta något moment.
Bedömning: Maxtid 60 sek. (Kan utökas vid alternativ bana.) Varje överskriden sek=1/4 fel. Rivning av hinder eller vält kon=4 fel. Två försök på varje moment. Ej utfört delmoment = 10 fel. Ekipaget får ha högst 10 fel för att få poäng till ”Bästa Allround”.

Hoppklass:

Åsnor som fyllt tre år om den leds och fem år om den rids. Antal hinder: 7-8 st. Hindren ska byggas så att ledaren kan springa vid sidan av. Maxhöjd för åsnor t o m 107 cm: 50 cm (40 om den rids) över 107 cm: 60 cm (50 om den rids) och över 130 cm: 70 cm (60 om den rids.
Bedömning: Maxtid 60-90 sek. (Beroende på banans storlek) Varje överskriden sek =1/4 fel. Rivning = 4 fel. 1:a vägran = 4 fel, 2:a = 8, 3:e = uteslutning. Omkullridning, avfallning och fel väg = uteslutning. Ekipaget får ha högst 10 fel för att få poäng till ”Bästa Allround”.

Galopplöp:

Åsnor som fyllt fyra år. Löpet ska vara på slät mark. Start sker på linje. Vissa restriktioner gäller deltagande av hingstar, p g av säkerhetsskäl. Högst hälften av antalet deltagare (max 5 st) får poäng till ”Bästa Allround”.

Ridklass:

Åsnor som fyllt fyra år. Ett dressyrprogram på bana.
Bedömning: Poäng 1-10/moment, maxpoäng 180. Fel väg 1:a gången=2 fel, 2:a gången=4 fel, 3:e gången=uteslutning. Ekipaget måste ha uppnått minst hälften av maxpoängen för att få poäng till ”Bästa Allround”.

Dressyrkörningsklass:

Åsnor som fyllt tre år. Ett dressyrprogram på bana. Om banan är mindre än ca 20×40 m blir det tömkörning utan vagn.
Bedömning: Poäng 1-10/moment, maxpoäng 180. Fel väg 1:a gången=5 fel, 2:a=10 fel, 3:e=uteslutning. Ekipaget måste ha uppnått minst hälften av maxpoängen för att få poäng till ”Bästa Allround”.

Terrängkörningsklass:

Åsnor som fyllt tre år. Hinderkörning i terräng eller på bana. Antal hinder: 7 -10 st. Sträckan bör om möjligt vara minst 500 m.
Bedömning: Maxtid 60 sek/100 m. Varje överskriden sek=1/4 fel. Rivning eller kusken kliver ur vagnen=10 fel. Ekipaget får ha högst 20 fel för att få poäng till ”Bästa Allround”.