Digital utställning 2021

Välkommen till årets upplaga av digital utställning! Som förra året så deltar du på hemmaplan och skickar in ditt bidrag digitalt.

Sista datum för att skicka in anmälan film betalning är 2021-09-01.

Bidraget mejlas till info@asneforeningen.se

Kostnad per ekipage är 150 kronor för medlemmar och 300kronor för icke medlemmar.
Anmälningsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast 2021-09-01 precis som din anmälan.
Betala 150kr / 300kr till plusgiro 35 95 71 – 7 eller swisha på 123 637 28 90
Ange åsnans namn+ utställning i din betalning!

Alla deltagare får prisrosett och ett bedömningsprotokoll. Vinnaren erhåller en pokal som delas ut på årsmötet 2022.

Anmälan är öppen för alla åsnor och mulor ett år gamla eller äldre. Medlemskap i föreningen är inte obligatoriskt, men är du redan medlem eller löser medlemskap i samband med anmälan så erhåller du en lägre anmälningsavgift.

OBS! I år måste man inte vara bosatt i Sverige för att deltaga.

 

Reglerna för den digitala utställningen är som följer:

  • Ägare till den deltagande åsnan/mulan/mulåsnan är medlem i Svenska Åsneföreningen betalar 150 kronor i anmälningsavgift per åsna.
  • Ägare till den deltagande åsnan/mulan/mulåsnan som inte är medlem i Svenska Åsneföreningen betalar 300 kronor i anmälningsavgift per åsna.
  • Åsnan får visas i valfritt träns eller grimma, tänk på att inte välja utrustning som skymmer åsnans ansikte för mycket. Piska är tillåtet men tänk på att det även bedöms hur åsnan visas upp, åsnans följsamhet, lydighet etc
  • Bifoga också 4 fotografier på åsnan. En från höger sida, en från vänster sida, en rakt framifrån och en rakt bakifrån. Se nedan för mer tips inför fotograferingen.

En film ska skickas in som är max 60 sek där åsnan inledningsvis visas i skritt i ett triangelformat mönster  med start framför fotografen. Fotografen står hela tiden stilla och filmar åsnan när den först skrittar rakt bortåt. Fotografen följer sedan åsnan med kamerans fokus när den vänder höger och går på rak linje framför fotografen och avslutningsvis när ekipaget vänder och skrittar rakt mot fotografen igen. Sedan upprepas direkt samma mönster fast med trav som gångart.
Det är okej att minska storleken på triangeln under skrittmomentet. 5-10 bra skrittsteg räcker per ”sida”. Ställ gärna ut koner eller andra markeringar för att hjälpa dig hålla raka linjer och lagom avstånd till vändningarna. Se till att underlaget är mjukt och plant så att åsnan inte snubblar eller rör sig försiktigt. Visaren går och springer på åsnans vänstra sidan och när det filmas från sidan ska åsnan vara emellan fotografen och visaren. Gå och spring i höger varv. Det är okej om fotografen zoomar in fokus, förutsatt att det kan göras utan att störa stabiliteten i filmen. Det går utmärkt att filma utan att zooma med. Använd gärna något stöd under kameran för en stabilare film.
Filmen får inte vara klippt eller redigerad utan ska vara filmad i en sammanhängande sekvens.

Exempelfilm skritt och trav

Tips inför fotografering och filmning av åsnan

Tänk även här på om du fotograferar eller filmar en liten åsna, att du sänker dig något. Det är lämpligt om kamerans- eller mobilens lins hamnar i höjd med åsnans manke. Detta för att bildvinkeln annars kan bli förvrängd och åsnan kan se ut att ha kortare ben än den har vilket blir osmickrande. Av samma anledning är det bra om du är noggrann att placera dig rakt bakom eller rakt framför åsna när du fotograferar den uppställd. Se också till att åsnan helst står med ”öppen” sida som på första bilden här nedanför där Sophia har höger framben framför och höger bakben bakom. Då står åsnan oftast balanserat och domaren kan göra en rättvis bedömning på åsnans benställning.

Nedan ser du hur vi önskar se åsna fotograferad.