Glöm inte att betala medlemsavgiften

Glöm inte att betala medlemsavgiften 150 150 ullika

På grund av ökade tryckkostnader kan vi inte längre trycka extra tidningar och ha i reserv. Om du vill ha tidning nr 1 för 2021 så måste du betala in medlemsavgiften för 2021 innan 15:e mars.

Leave a Reply

Your email address will not be published.