Giftiga växter

Här är en lista över vanliga och mindre vanliga växter som är kända för att vara giftiga för åsnor. Svenska åsneföreningen har fått den av The Donkey Sanctuary i England.

Listan är kanske inte komplett men representerar vildväxande eller vanligt odlade i Västeuropa. Vissa växter kan vara giftiga i små doser, medan andra kan ha en kumulativ effekt när de intas över tid. En del växter undviker åsnor naturligt men om betet är magert kan en hungrig åsna ändå börja äta dem. Om du behöver ytterligare information prata med din veterinär.

Toxicitet/giftighet

Listan ger bara en viss vägledning om nivån på toxicitet/giftighet. Du bör dock alltid kontakta en veterinär om du misstänker att ditt djur har fått i sig något från den här listan, uppdelad här i tre olika giftighetsklasser.

! = LITE GIFTIGT, finns dock exempel på att åsnor blivit sjuka efter att ha ätit av dessa.

!! = GIFTIGT. Här har man sett både sjukdom och dödsfall bland åsnor. Dock kan djuret behöva äta större mängder eller små mängder över en längre period. En hungrig åsna kan få smak för osmakliga växter när det är dåligt med bete.

!!! MYCKET GIFTIGT och många åsnor har avlidit. Åsnor ska inte ha tillgång till dessa växter och torkat foder (hö, hösilage, halm) måste kontrolleras så att det inte innehåller dessa växter då en del växter heller inte smakar illa, men behåller sin giftighet när de blivit torkade. En del växter som exempelvis smörblomma förlorar dock sin giftighet i torkat tillstånd. Tänk också på detta om du köper ditt grovfoder. Fundera också på vad du har i din egen trädgård. En vinterdag när åsnor kommer på rymmen så kan en lite hungrig åsna gå lös på din rhododenron, några blad från den och din åsna blir jättesjuk och kan dö om du inte ser det och agerar blixtsnabbt.

Akleja                                             Columbine (Aquilegia vulgaris) !

Belladonna                                   Deadly Nightshade (Atropa belladonna) !!!

Besksöta                                        Woody Nightshade (Solanum dulcamara) !

Bingelarter                                   Mercury (Mercurialis spp) !

Bolmört                                         Henbane (Hyoscyamus niger) !!!

Bovete                                            Buckwheat (Fagopyrum esculentum) !

Brakved,                                        Alder Buckthorn (Frangula alnus) !

Buxbom                                         Box (Buxus sempervirens) !!!

Clematis                                        Clematis (Clematis spp.) !

Digitalis/Fingerborgsblomma Foxglove (Digitalis purpurea) !!!

Dårrepe (finns inte i Sverige)     Darnel (Lollium temulentum) !

Ek                                                     Oak (Quercus spp.) !!

Frukter av ek, ekollon,             Acorns (from Quercus spp) !!

Fläckig munkhätta (trädgårdsväxt) Cuckoo Pint (Arum maculatum)!!! 

Fräkenarter                                 Horsetail (Equisetum spp)!!!

Getapel                                          Buckthorn (Rhamnus cathartica) !!

Gullregn (sydgullregn)                Laburnum (Laburnum anagyroides) !!!

Harginst                                          Broom (Cystisus scoparius) !

Hästkastanj                                 Horse Chestnut (Aesculus hippocastum) !

Idegran                                          Yew (Taxus baccata) !!!

Jordreva                                        Ground Ivy (Glechoma hederacea) !

Julrosor                                         Hellebore (Helloborus spp) !!!

Kabbeleka                                     Marsh Marigold (Caltha palustris) !

Klätt                                                Corncrockle (Agrostemma githago) !!

Klöverarter                                   Clover (Trifolium spp) !  Rare – especially with new agricultural clover strains)

Körsbär                                          Cherry Tree (Prunus spp.) !!

Lagerhägg                                        Cherry Laurel (Prunus laurocerasus)!!

Liguster                                          Privet (Ligustrum spp.) !!!

Liljekonvalj                                   Lily of the Valley (Convollaria majalis) !!!

Lin                                                    Linseed (Linum usitatissimum) !!!

Lupin                                               Lupin (Lupinus spp.) !!!

Lönn (tysklönn (sykomorlönn), Asklönn, Silverlönn) Vanlig skogslönn är ofarlig. !!!

Mjukdån                                        Hemp Nettle (Galeopsis ladanum) !!

Nattskatta                                     Black Nightshade (Solanum nigrum) !!!

Odört                                              Hemlock (Conium maculatum) !!!

Oleander växer ej vilt i Sverige men finns som prydnadsväxt  (Nerum oleander) !!!

Opievallmo                                  Poppy (Papaver somniferum) !!

Ormbär                                          Herb Paris (Paris quadrifolia) !!!

Pepparrot                                     Horse Radish (Armoracia rusticana) !!

Persika                                           Peach Tree (Prunus persica) !!

Plommon                                      Plum Tree (Prunus spp) !!

Potatis (hela plantan)              Potato (Solanum tuberosum) !!!

Rabarber                                       Rhubarb (Rheum raponticum) !!

Rhododendron                           Rhododendron (Rhododendron ponticum) !!!

Riddarsporre                               Larkspur (Consolida ajacis) !!!

Rödmire                                        Pimpernel (Anagallis arvensis) !

Skelört                                           Celandine – Greater (Chelidonium majus) !

Smörblomma                              Buttercup (Ranunculus acris) !

Spikklubba                                   Thorn Apple (Datura stramonium) !!

Sprutgurka                                    White Bryony (Bryonia dioica) !!

Sprängört                                      Cowbane (Cicuta virosa) !!!

Stormhatt i norra Sverige och vi odlar även olika Aconitum arter i söder   Monk’s Hood (Aconitum napellus) !!!

Stånds                                            Ragwort (Senecio jacobaea) !!!

Svärdslilja                                     Iris (Iris pseudocorus / foetidissima) !!!

Syror och Skräppor                   Sorrel (Rumex spp.) !

Sötväpplingsarter                      Melilot (Melilotus spp) !

Tidlösa                                            Meadow Saffron (Colchicum autumnale) !!

Tåg arter                                        Rush (Juncus spp) !!

Törel arter                                    Spurge (Euphorbia spp.) !!

Vattenstäkra                                Oenanthe aquatica, släkt med den ovanför finns dock här !!!

Våtarv                                             Chickweed (Stellaria media) !

Åkersenap                                    Charlock (Sinapis arvensis) !!

Äkta Johannesört                      St John’s Wort (Hypericum perforatum) !!

Örnbräken                                    Bracken (Pteridium aquilinum) !!!