Styrelsen

Ny styrelse valdes på årsmötet 19 februari 2017

 

Ordförande:

Ullika Wikström
Stafsinge Gård
311 94 Falkenberg
0705- 705 338
info@asneforeningen.org

Vice ordförande:

Linda Törngren

Kassör:

Marita Gustafsson

Sekreterare/Tidningsredaktör:

Catharina Åsberg
Häggtorpsvägen 12
186 94 Vallentuna
08 – 512 403 45
info@asneforeningen.org

Ledamöter:

Hanna Pettersson
Charlotte Bédinger

Suppleanter:

Ami Ireström
Erika Wikström