Styrelsen

Ny styrelse valdes på årsmötet 28 februari 2021

 

Ordförande:

Hanna Pettersson
Opplivägen 69
827 95 Tallåsen
073-812 05 13
info@asneforeningen.org

Vice ordförande:

Ullika Wikström, Falkenberg  0705 – 705338

Kassör:

Renate Gruber

Sekreterare/Tidningsredaktör:

Catharina Åsberg
Häggtorpsvägen 12
186 94 Vallentuna
info@asneforeningen.org

Ledamöter:

Inger Uneback, Svenshögen  0703 – 264005
Charlotte Bédinger

Suppleanter:

Mats Niia Bergström, Sävar  0702 – 465826
Isabelle Hermansson, Sibbarp  0736 – 646408