Utställning 2010

Resultat och bilder från årets utställning.

EXTERIÖRBEDÖMNING HINGSTAR OCH VALACKER

 

1. Manolito A-255, grå hingst f 2000-07-28, e Mio A-192 u Iris B-196
äg: Jonna Härmä, Skokloster

Bedömning

 1. Vackert huvud, väl ansatt hals
 2. Väl markerad manke, harmonisk sida
 3. Välbenad, tåvid höger fram
 4. Taktmässig
 5. Lätt och taktmässig
 6. Trevlig, lätthanterad, lydig. Väl visad

Poäng: 8-8-8-8-8-8 S:a 48

 

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA2. Donkey Farms Peppino A-327, grå valack f 2008-04-24, e Don A-325 u Pepita B-396
äg: Anette Telenius, Västerås

Bedömning:

 1. Vackert huvud, lagom lång hals
 2. Harmonisk sida, markerad manke, något stupande kors
 3. Välbenad från sidan, tät och marktrång bak
 4. Energisk, taktmässig
 5. Lätt, taktmässig, vägvinnande
 6. Trevlig ungåsna, lätthanterlig, väl visad

Poäng: 8-8-7-8-9-8 S:a 48

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA3. Davidson DK. 08-09, gråbrun hingst, f 2009-08-10, e Hugin DK.002-06 u Johanna DK. 014-93,
äg: Tulo Lankoski, Ljusfallshammar

Bedömning:

 1. Vackert huvud, bra hals
 2. Harmonisk sida, toppigt stupande kors
 3. Välbenad från sidan, tät, tåvid
 4. Lätt, taktmässig, något kort, svårbedömd
 5. Lätt trav men ovillig att visa sig, svårbedömd
 6. Trevlig individ i sin växtperiod, lite osäker på att utföra sina uppgifter

Poäng: 8-7-7-7-6-7 S:a 42

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA 4. Rådsparkens Jasper A-324, mörkbrun hingst, f 2009-04-24, e The Shining Boss A-160 u Frigg B-365,
uppf o äg: Rådsparken, Huddinge

Bedömning:

 1. Vackert huvud, något kort hals, underhals
 2. Väl markerad manke, något kort rygg, stupande kors
 3. Välbenad från sidan, tåvid fram, markvid bak
 4. Kort skritt, oengagerad
 5. Lätt, kort, med viss energi
 6. Trevlig åsna i växtstadie, för dagen ej så samarbetsvillig

Poäng: 7-7-7-7-7-7 S:a 42

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA5. Polo A-264, svart valack, f 2005-09-14 e Pollack A-89 u Capella B-266
uppf o äg: Hillevi Setrinen, Dalum

Bedömning:

 1. Vackert huvud, väl ansatt hals, men något kort
 2. Markerad manske, harmonisk sida, men något sluttande kors
 3. Välbenad, tät fram, tåvid, bredspårig bak
 4. Lätt skritt
 5. Lätt kort trav, med viss energi
 6. Trevlig åsna, välhanterad, väl visad

Poäng: 7-7-6-7-7-7 S:a 41