Digitalt Lydnadsmästerskap 2021, inbjudan

Svenska Åsneföreningens digitala lydnadsmästerskap 2021

Du bygger upp banan hemma enligt anvisningarna och när ni känner er redo att delta ber du en vän filma er från start till mål. Filmerna skickas sedan in för bedömning, senast 2021-09-01.
Rosetter delas ut till alla deltagare och vinnaren får dessutom en pokal.

Tips! Utgå från att du inte kommer få en helt felfri omgång, det kommer nästan garanterat ingen annan få heller. Var dock taktisk med de minuspoäng du samlar på dig.
Till exempel kan de löna sig att ha fel gångart i ett hinder och låta åsnan skritta på villigt, än att få minuspoäng för varje beröring av pisken om det är ditt enda sätt att få i gång åsnan i trav just då.

 

Anmälningsinformation

Sista datum för inskickande av film och betalning är 2021-09-01.

Filmen mejlas till info@asneforeningen.se alternativt att du laddar upp filmen själv på youtube och inkommer med adressen till filmklippet.

Kostnad per ekipage är 150 kronor för medlemmar och 300kronor för icke medlemmar.
Anmälningsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast 2021-09-01 precis som din anmälan.
Betala 150kr / 300kr till plusgiro 35 95 71 – 7 eller swisha på 123 637 28 90
Ange åsnans namn+ lydnad i din betalning!

Alla deltagare får prisrosett och ett bedömningsprotokoll. Vinnaren erhåller en pokal som delas ut på årsmötet 2022.

Anmälan är öppen för alla åsnor och mulor ett år gamla eller äldre. Medlemskap i föreningen är inte obligatoriskt, men är du medlem eller löser medlemskap i samband med anmälan så erhåller du en lägre anmälningsavgift.
OBS! I år måste man inte vara bosatt i Sverige för att deltaga.

 

Alla deltagare startar på 30 grundpoäng, sedan ges straffavdrag eller pluspoäng utefter genomförda moment.

Tid: Det finns ingen idealtid då vi bygger banorna efter de förutsättningar på plats vi har. Däremot ska hela övningen filmas i en sammanhängande filmsekvens, och den filmen får vara max 2 minuter lång, annars får man ingen bedömning alls. Därför kan man säga att detta är den faktiska maxtiden.
Även om man har ganska gott om tid på sig så kan stopp och ”fel” gångart under vägen resultera i minuspoäng.

Utrustning: Grimma och grimskaft är tillåtet. Träns och bett får användas men då ses korrigeringar i ledrepet som allvarligare och ger dubbelt minus.
Ledaren får hålla pisk men användandet av pisken kommer generera -5 minuspoäng per kontakttillfälle.  Om pisken missbrukas kan detta leda till uteslutning ur tävlingen.
Målet är att utrustningen sitter på åsnan, men utan att ledaren behöver använda dessa för att leda den genom banan. Grimskaftet ska alltså vara slakt för att uppnå full pott i ett moment.
-5 poäng för kontakt med grimskaftet, alltså om man ser att ledrepet spänns.

Genomförande av moment: 10 poäng för ett perfekt genomförande av övningen. Åsnan har alltså här gått igenom övningen i angivet tempo utan tveksamheter och utan att ledaren har behövt korrigera den. Från dessa 10 poäng avräknar domaren -2 poäng för varje tvekan, till exempel om åsnan stannar innan den tar sig igenom hindret. Om hinderpassagen görs i fel gångart dras 5 poäng av från maxpoängen i övningen.

Misslyckat moment: Om man inte klarar ett moment alls ges -20 poäng. Detta är max antal straff per hinder. Du kan alltså inte få mer än -20 på ett hinder.

Du och din åsna ska ha kul!!! Låt aldrig tävlingsinstinkten ta över och gå ut
över åsnan! Det VIKTIGASTE är samspelet mellan dig och åsnan. Lycka till!

Maxpoäng: 100 (70+30)

Banbeskrivning

1.Grind
Grindpassagen visar åsnans följsamhet. Grinden bör vara minst 1,5 m bred av säkerhetsskäl och minst 1 meter hög. Domaren vill för full pott se att åsnan går igenom utan tveksamheter samt att den ska vända med föraren efter passagen och lugnt invänta medan ledaren stänger grinden. Grinden kan öppnas antingen åt höger eller vänster.
Här kan ridbanans eller hagens befintliga grind användas. Du kan även bygga upp en grind mellan två hinderstöd eller liknande. Grinden kan vara av trä, eller bestå av rep.

2.Skritta över bommar
Lägg ut 4 bommar eller stockar på marken. Bommarna ska vara upphöjda i en ände så att varannan bom är upphöjd i höger sida och varannan i vänster.
För full pott ska lugnt och noggrant kliva över bommarna utan att avvika från banriktningen eller tveka.

3.Slalom
Fyra tydliga markeringar placeras på rad på marken (koner, bildäck el dylikt). Avståndet mellan varje markering ska vara max fyra meter.
För full pott ska åsnan utan tvekan passera i slalom mellan markeringarna i trav.

4.Hinder
Bygg upp ett vanligt hopphinder på 30-60 cm höjd. Hindret kan bestå av bommar, block, bildäck eller liknande. Se bara till så att hindret är säkert så att åsnan inte gör illa sig om den skrapar i eller trampar på det.
För full pott ska hoppa villigt över från bibehållen trav.

5.Travbommar
Lägg ut fyra bommar på marken i rakt spår parallellt med varandra. Anpassa avståndet så att det är rimligt för din åsna att trava över bommarna med en fot mellan varje bom.
För full pott ska åsnan villigt trava över bommarna utan att kliva på, eller snubbla över dem.

6.Presenning
Lägg ut en presenning på marken. Presenningen får inte vara kortare än vad åsnan är lång. Åsnan måste alltså vid passagen vid något tillfälle ha alla fyra hovar på presenningen samtidigt för att den ska räknas som tillräckligt lång. Det är tillåtet att tynga ned presenningens kanter med något.
För full pott ska åsnan lugnt och utan tveksamheter skritta över presenningens hela längd.

7.Ryggning
Lägg två bommar eller stockar parallellt bredvid varandra på marken. Led in åsnan mellan dem tills alla åsnans hovar är innanför bommarna. Gör sedan halt och rygga sedan ut åsnan från övningen. För full pott ska åsnan utan tvekan gå in mellan bommarna, göra halt och utan motstånd rygga ut. Tänk på att det är tillåtet att ta ett steg i taget bakåt om man behöver, men kom ihåg maxtiden!
När alla åsnans hovar är utanför bommarna igen har ni gått i mål!

Grön linje: Skritt
Röd linje: Trav
Zigzack: Ryggning

Man kan anpassa banans utformning så länge de olika momenten utförs i rätt ordning. Till exempel kan momenten läggas i rak linje eller på en stor volt. Se till så att din fotograf är placerad på ett bra ställe så att vad ni gör syns tydligt. Fotografen får följamed ekipaget runt banan, men undvik att röra kameran för mycket just då hinderpassagen filmas. Avbrott i filmsekvensen gör att ekipaget inte kan få någon bedömning.